måndag 7 januari 2013

Året var 1908

      

"Fru Frida Stéenhoff, den riksbekanta pratmakerskan, som nyligen varit föremål för ett protestmötes förkrossande uttalande i hennes hemstad, Sundsvall, har nu utsett huvudstaden till experimentalfält för spridande av cyniska läror, med vilka hon, utan att skämmas, oförtrutet söker vilseleda en mottaglig allmänhet."    (Post- och Inrikes Tidningar).

                                                   Protestmöte

De män och kvinnor i Sundsvalls stad och omnejd, som med beklagande följt den i socialt, moraliskt och religiöst avseende enligt vår åsikt nedbrytande och fördärvliga verksamhet i tal och skrift, som utövas av författarinnan fru Frida Stéenhoff härstädes, och vilka behjärta den stora samhällsfara, som från detta håll hotar, inbjudas att söndagen den 5 åstundande april klockan 1 eftermiddagen samlas å Stadshussalen för att uttala sitt bestämda ogillande av denna verksamhet. Endast de, som dela denna uppfattning, äga tillträde till mötet.

Sundsvall den 30 mars 1908.     

Vad hade då Frida Stéenhoff gjort, som var så förfärligt? Jo, hon hade skrivit böcker om kvinnans roll i samhället och hon var också en flitig föredragshållare (inom samma ämne).

"Stéenhoff var en kontroversiell debattör och skrev flera debattskrifter. Det som framförallt gjorde henne kontroversiell var talet om friare kärleksförbindelser och kritiken av äktenskapet som institution. Hon krävde att kvinnan skulle bli en "oberoende ekonomisk enhet" och att hon inte skulle vara tvungen att ingå äktenskap med en man för att ha möjlighet att försörja sig själv och sina barn. " (käla: Wikipedia). 

[OMSLAG]

Några av Stéenhoffs texter kan man  få tag på i nytryck- det ska vi tacka Rosenlarv förlag för.    Mest känd är hon för teaterpjäserna"Lejonets unge" (1896) och "Sin nästas hustru" (1898).  


Andra stora händelser under 1908:

Kungliga Dramatiska teatern invigdes och den första offentliga föreställningen ägde rum den 19 februari- man spelade Strindbergs Mäster Olof.       

Prins Wilhelm ingick äktenskap med Maria Pavlovna i St Petersburg.

I Malmö utsattes logementsfartyget Amalthea för ett attentat. De skyldiga greps och ställdes inför rätta- dödsstraff yrkades.  Rådhusrättens dom löd: Livets förlust för Nilsson och Rosberg. Stern livstids fängelse. Hovrätten stadfäste rådhusrättens dom. Högsta domstolen gjorde följande "korrigeringar": Rosbergs dom ändrad till livstids straffarbete, Nilssons dom stadfäst, men sedan av nåd ändrad till livstids straffarbete. Sterns dom stadfäst.  

Inga kommentarer: