måndag 7 januari 2013

Levande svensk litteratur: 8Henning Berger (1872-1924)

Henning Berger är idag en ganska bortglömd författare men vid början av förra seklet stod han om inte på parnassens höjder så i alla fall väl synlig. Han var social och fick många kontakter inom den litterära världen (om man får tro Bo Bergman). Produktiv var han också och han fick mest beröm för sina noveller. Berger har ofta handlingen i dessa förlagd till USA- för det var ett land han kände väl till själv. Som tonåring for han iväg över Atlanten för att söka lyckan- den blev dock kortvarig- Berger kom hem redan efter ett halvår.

Så här skriver Sigurd Westberg:

"Henning Berger är en av yttervärldens brokiga mångfald fascinerad berättare med utpräglat intresse för groteska och fantastiska människoöden.--- Vad han ser och återger, är främst det brusande storstadslivet, men han stannar inte bara vid objektiv iakttagelse. Han hyser medkänsla för de små, de förtryckta och de fattiga; nöden är honom ej främmande, ej heller livet i småborgarhemmen eller den vräkiga lyxen.--- Högst når han i sina skildringar av Stockholm kring sekelskiftet samt det Amerika, han upplevt i sin ungdom."
Project Runeberg har samlat en del  noveller av Berger och i nytryck finns också "Drömlandet" (som man dock måste låna eller köpa antikvariskt).

Henning Bergers namn är också förknippat med stor tragik. Året var 1908 och klockan var 03.30 på morgonen- platsen Hotell Anglais i Stockholm- rum 401. Ett skott ljuder och en man segnar ner dödligt sårad.  En glad kväll slutar i tragedi.

En ung författare, Hans Magnus Nordlindh, har haft en lyckad kväll i goda vänners lag- han beger sig tillsammans med några av dem vidare till Hotell Anglais - timmen är sen och man får därför ha sin efterfest på Redaktör Wigforss rum (404)- väl där tycker man att det skulle vara trevligt att träffa Henning Berger som man vet bor i ett intilliggande rum- och jo, han är vaken och blir glad över besöket. Han förevisar en revolver som han tror är oladdad och så siktar han skämtsamt mot Nordlindh och trycker av- så smäller ett skott och Nordlindh faller ner, träffad i ögat. Han avlider senare på Serafimerlasarettet.

"Den så sorgligt omkomne var född 1875 och tog studenten 1892, debuterade som författare på 1890-talet med en liten bok "Steg i snön" som på sin tid väckte ett visst uppseende. Förra året utgav han en samling noveller, "Chansonetten" och har dessutom i tidningar och tidskrifter strött omkring sig en mängd skisser och kåserier."

Henning Berger ådömdes en månads fängelse för vådaskottet och han överklagade inte domen. Efter avtjänat straff flyttade han till Köphenhamn.

Inga kommentarer: