lördag 24 september 2011

En kort dikt på rätoromanska

Ramosch i kantonen Graubünden (fotot från Wikipedia)


Rätoromanska är ett hotat språk- det talas bara av cirka 60 000 personer idag. De flesta av dem bor i Schweiz. Angelika Overath skriver lite om den rätoromanska poeten Luisa Famos

som kom från Ramosch i kantonen Graubünden.


Vers saira

Cur sunasoncha

Rebomba tras cumün

Tuor dvainta nouv


(Am Abend

Wenn die Glocken

durch das Dorf wiederklingen

wird alles neu)


Det är verkligen trevlig läsning- Angelika Overaths "Alle Farben des Schnees".

Inga kommentarer: