torsdag 1 oktober 2020

Höljt i dimma


 Season of mists... så här kan min värld se ut en morgon i höstmörker. Dimma som slingrar sig runt ängarna och en gryning som låter vänta på sig. Vi skriver oktober och jag grottar ner mig i ett magasinsfynd- Hermann Hesses ” Trollkarlens barndom och andra berättelser” ( utgiven 1989 på Författarförlaget Fischer &Rye). En resa genom Hesses liv, kan man säga och med många texter som då inte tidigare översatts. ( Urvalet har gjorts av Carl-Erik af Geijerstam.) På läsbordet ligger också Klaus Manns ” Mefisto- Romanen om en karriärist i Tredje riket” - en i sanning ” förbjuden bok” som inte kunde ges ut på långeliga tider. Historien om romanen är lika läsvärd som romanen i sig. Det handlar om att sälja sin själ till djävulen, att bli kappvändare och att klättra över lik för att uppnå det man strävar efter. 

Oktober är också månaden för tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur ( Hermann Hesse var mottagare år 1946) - nästa torsdag får vi veta. Jag avhåller mig från alla spekulationer.

Inga kommentarer: