fredag 30 oktober 2020

Det hårda livet

 


Tavlan ( som numera finns i Boston) har titeln ” The Squatters” och är målad av George Caleb Bingham ( 1811-1879). Bingham kunde fånga både människor och natur i gränslandet västerut. ” The settler’s path” var det han helst återgav och den stigen var svår att vandra - svår och farlig. I mitten av 1800-talet bröt många upp från Kentucky och drog vidare västerut mot framför allt den stora Missourifloden. Här fick man starta från ” scratch” och det var ett ständigt slit. Jag tycker att ” The Squatters” visar på hur just det livet tedde sig. Ett öde och till synes kargt landskap utgör bakgrunden för de två männen och deras hund. Hur gick det sedan, måste man fråga sig. 

Lite av historien om den hårda vägen västerut kan man läsa i David McCullough’s biografi över president Harry Truman. 

Inga kommentarer: