lördag 7 juli 2012

En annan slags bok


Den här lilla boken hittade jag i en låda fylld av diverse gamla papper- en bok av ett helt speciellt slag, nämligen en motbok.


Sista uttaget i den här boken är från 1955 och det var också då det här systemet upphörde. Gifta kvinnor fick ingen egen bok- och tilldelningen av ranson bestämdes bland annat av inkomst och förmögenhet.

Vin kunde man köpa tämligen obegränsat- det som ransonerades mera var spritdryckerna. Motboken ovan (som en gång tillhört min far) hörde till systembolaget på Mäster Johansgatan i Malmö. Mäster Johansgatan ligger på gamla "Väster"och efter 1955 och framåt såldes sedan bara vin på just detta bolag. (Kvarteren ansågs 'skumma' och olämpliga att sälja sprit i).

Det gällde att utnyttja uttagen till varje droppe- när min far hamnade på sjukhus för en större operation blev han ivrigt uppvaktad av en del "törstiga" arbetskamrater som alls inte var så intresserade av att önska god bättring utan som enbart ville "låna motboken".

4 kommentarer:

mimmimarie sa...

roligt att ha i sin ägo. Jag har ärvt några ransoneringskort från kriget som vibrerar av historia men en motbok har jag inte sett.

Ingrid sa...

Mimmimarie: Alla dessa minnen från gamla tider- de är skatter att ha. Jag har också en del ransoneringskort- som du säger- de vibrerar av historia.

♥ Hannele sa...

wow, bara hört talas om, förra svärmor (?) berättade att hon på 1950-talet inte fick handla, gifta kvinnor var omyndiga i 25-års ålder...

Ingrid sa...

Hannele: Nej, motboken ansågs inte nödvändig för gifta kvinnor- tala om omyndigförklaring i relativt modern tid.