onsdag 9 maj 2012

Offa , Offas dyke och Lichfieldevangelierna

Offa's dyke (lånat foto)

Under 700-talet byggde han sin vall- kung Offa och på så sätt skilde han Wales från England och Anglo-Saxarna från "de andra"- det blev "vi mot dom".

Ett mynt från kung Offas tid och föreställande Offa själv får man förmoda. I Katherine Swifts underbara bok "The Morville Hours" (som inte alls handlar så mycket om trädgård egentligen utan mera om historia och kultur/ naturhistoria)  läser jag om Shropshire och att det var ett av de sista kungarikena att bli kristnat. I Lichfield-katedralen kan man beskåda de så kallade "Lichfieldevangelierna" (St Chad's Gospels).

Från 730... man betraktar med största andakt....

Katherine Swift har också hittat en gammal dikt som hyllar vänskapen mellan en kringvandrande irländsk munk och hans katt- jag citerar några rader. Dikten är från 700-talet.

"I and Pangur Ban my cat,
'Tis a like task we are at:
Hunting mice is his delight,
Hunting words I sit all night.
-----
So in peace our task we ply,
Pangur Ban, my cat, and I;
In our arts we find our bliss,
I have mine and he has his.

(Från iriskan av Robin Flower).

Inga kommentarer: