måndag 21 maj 2012

Dropped threads- kvinnor skriver om "defining moments"

Carol Shields och Marjorie Anderson kläckte idén till den här boken som består av ett 30-tal berättelser- skrivna av kvinnor. "Reflective pieces" kallar Marjorie Anderson berättelserna för (i förordet). Alla hämtade från kvinnors erfarenheter och funderingar.

HÄR kan man läsa mera om boken som jag har överst i min läshög just nu.

Inga kommentarer: