torsdag 24 maj 2018

Om tidens gång: Katalin Street av Magda Szabó


En säregen berättelse är den, "Katalin Street" av Magda Szabó. Det handlar om en gata i det gamla Budapest och om tre familjer vars öden kommer att vävas samman för evigt. Man får ha tålamod när man läser för kapitlen rör sig inte kronologiskt och det tar ett tag innan allt faller på plats. Under trettio år (från trettiotal till sent sextiotal) får vi följa familjerna Elekes, Biró och Held som bor grannar på Katalin-gatan med utsikt över Donau. Herr Elekes är lärare och han syns ofta sitta med sina böcker och stilar under en byst av Cicero. Fru Elekes är en slarvmaja som inte kan hålla ordning på något som helst - döttrarna Irèn och Blanka är varandras totala motsatser - Irèn är den ordentliga, mönsterbarnet medan Blanka virrar runt i ett saligt inre och yttre kaos. Familjen Held består av pappa tandläkaren ( som försöker rädda sig genom sina krigsmedaljer- familjen är judisk), mamma och dottern Henriette. Överste Biró är änkling och har sonen Balint.

Magda Szabó skildrar en mycket svår tid i Ungerns historia och samtliga familjer drabbas av den ondska som råder. Under våren 1944 tågar nazisterna in i Budapest och så "försvinner"familjen Held. Henriettes öde blir extra tragiskt. Efter nazisterna följer åren med kommunistisk diktatur och utrensningar. Människor deporteras och kulmen kommer 1956 under det stora upproret. Flyktinglägren i Österrike fylls.

I allt detta utspelar sig de tre familjernas egna dramer. Slutet blir en början och början ett slut. Så vill jag sammanfatta Szabós roman. Tid är något utsträckt, oändligt och vi kommer alltid att vara del av det som en gång varit.
"The process of growing old bears little resemblance to the way it is presented, either in novels or in works of medical science." Så inleds romanen och från nästa sida hämtar jag följande:
"They had discovered too that the difference between the living and the dead is merely qualitative, that it doesn't count for much. And they had learned that in everyone's life there is only one person whose name can be cried out in the moment of death."

"Katalin Street" är romankonst när den är som allra bäst och jag hoppas verkligen att Magda Szabós författarskap får den uppskattning den förtjänar även här i Sverige. Så- fler nyöversättningar, tack. Den engelska översättningen är gjord av Len Rix. New York Review Books har gett ut.

Inga kommentarer: