tisdag 29 maj 2018

Amerikanska paradis


Det tog många år att skapa det som skulle bli Amerikas Förenade Stater - U.S.A. Andrea Wulf har tagit fasta på trädgårdens och botanikens betydelse för det nya landet och hur de så kallade "Founding Fathers" inspirerades av den rika floran som omgav dem.

Här kan man läsa om George Washington och hans Mount Vernon, Thomas Jefferson och Monticello och om John Adams mera spartanska Peacefield i Massachusetts. Det blir en något annorlunda och mycket underhållande historielektion med vikten lagd på växternas betydelse för USA:s utveckling som stat.


John Adams' Peacefield. Vilken underbar blomsterprakt.


Chionanthus virginicus är släkt med syrénen och växer, som namnet anger, i Virginia. Blommorna ser ut som snöflingor.

Inga kommentarer: