torsdag 17 maj 2018

Korta dagar


Tiden går så fort nu och de dagar som egentligen är oändligt långa och ljusa försvinner bara bort i ett töcken. Sommaren står för dörren och det är så mycket som ska hinnas med. Det blir till sena kvällen som böckerna öppnas för rogivande läsning. Jag har fått tag på ett par reseskildringar från äldre dagar och först ut blir Antal Szerbs "Det tredje tornet" som jag dock har valt att läsa på engelska. Antal Szerb- ungersk författare- mördades i ett koncentrationsläger i Balf i januari år 1945. Han blev 43 år gammal.

"Det tredje tornet" består av korta dagboksanteckningar från Szerbs resa i Italien år 1936. Han anade då vad som komma skulle och han antog att resan han företog skulle bli hans sista.


Det tredje tornet finns i San Marino.

" The happiness I feel here at the foot of the Third Tower is something I must not give up for anyone: for anyone, or anything. I cannot surrender my soul to any nation state, or to any set of beliefs." Så här avslutar Szerb sin italienska dagbok:" Just don't surrender your solitude for anything or anyone. How does Milton's Satan put it? 'What matter where, if I be still the same?" Whatever becomes of Europe, trust in your inner stars. Somewhere, always, a Third Tower will be waiting for you. It's
enough. (Översättning: Len Rix).
Den svenska utgåvan av Det Tredje Tornet är från 2016 och Nilsson förlag.

Inga kommentarer: