måndag 28 maj 2018

Historien om en mor

"Konstnärens moder" (1871). James McNeill Whistler.

Whistler var amerikanen som "blev" engelsman och jag tycker att han på något sätt personifierar 1800-talet, detta motsägelsefulla, intensiva och omvälvande sekel. Om Whistler finns det mycket skrivet men fråga är om inte Anna Whistler, konstnärens mor, är precis lika "biografivänlig".

Anna föddes år 1804 i North Carolina som då var en så kallad slavstat. Hon flyttade med sina föräldrar till New York tio år senare och så småningom gifte hon sig och kom att bosätta sig i Sankt Petersburg (Ryssland) - maken var ingenjör. Annas liv sträckte sig över två kontinenter och hennes umgänge var både rikt och spännande.


Daniel Sutherland och Georgia Toutziari har gjort ett porträtt i skrift av denna fängslande kvinna.

Inga kommentarer: