söndag 20 maj 2018

Gammalt och nytt


Winifred Holtbys roman "Poor Caroline" (från 1931) är en satir över välgörenhetsmänniskor eller som de kallas med finare ord 'filantroper'. Gamla böcker kan vara mycket aktuella och jag ser fram emot att stanna upp i allt trädgårdsslit och koppla av med den arma Caroline och hennes vedermödor.


David Parks "The Healing" är från 1992 och handlar (som flera av hans böcker) om "The Troubles". Någonstans på landet i Nordirland blir en liten pojke vittne till hur hans far brutalt mördas. Hur överlever man ett sådant trauma- är det ens möjligt? David Park är en författare som jag har kommit att intressera mig mycket för. Jag är säker på att "The Healing" kommer att bli en både stor och svår läsupplevelse.

Inga kommentarer: