torsdag 8 mars 2018

Utsikt från ett fönster


Bilden ovan är lånad men det kunde lika gärna varit jag som stått bakom kameran. Snön är obeveklig denna mars- en månad som ska komma med våren. Björnar är kloka djur, de går i ide. Jag borde väl läsa om milda sydliga vindar, solsken och blommande körsbärsträd men i stället grottar jag ner mig i de vyer som möter mig utanför dörren och så tar jag fram James Joyce's "The Dubliners" och väljer ut novellen "The Dead" ( som enligt mig är något av det allra bästa som någonsin skrivits).

Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen and, further westwards, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling ,too, upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead." 

Inga kommentarer: