torsdag 29 mars 2018

En gammal hansastad

Elbing (Elblag) år 1930. En skimrande idyll vid Östersjön.

På resan längs gamla riksväg 1 hamnade Patricia Clough så småningom i Elblag ( Elbing), en stad som verkligen fick utstå svåra umbäranden under början av 1945. Man beräknar att större delen av Elbing sköts i ruiner och så försvann en gammal, vacker plats med stora kulturvärlden. Idag är mycket återuppbyggt men skadorna från kriget kan man aldrig ersätta.

I närheten av Elbing hade kejsar Wilhelm II sitt sommarpalats, Gut Cadinen.


Slottet kom så småningom att bebos av Louis Ferdinand av Preussen (barnbarn till kejsar Wilhelm), som dock tvingades lämna Cadinen under sommaren 1944.

( Aachen-Berlin- Königsberg- Eine Zeitreise entlang der alten Reichsstraße 1).

1 kommentar:

♥ Hanneles bokparadis sa...

(jag kallades för Hansa och vännerna har gett mig massa konstiga skyltar)