tisdag 20 mars 2018

Flykten över isen

Trakehnerhästar (1920-talet).

Jag fick pulsa i snö när jag hämtade tidningen nu på morgonen. Träden är täckta av ett vitt, tjockt täcke och våren åkte igen på ett bakslag. Mina krokusar har jag inte sett mycket av i år ( inte i fjol heller för den delen för då blev de efterrätt åt rådjuren). Det sista jag borde göra är väl att läsa om mera kyla och is men...

jag kunde inte motstå Patricia Cloughs "The Flight Across the Ice" som handlar om hur de Östpreussiska trakehnerhästarna räddades åt eftervärlden. Trakehnern har mycket gamla rötter och framför allt utvecklades rasen av Fredrik den stores far (Fredrik Wilhelm I) under 1700-talet. Hästarna tar namn efter platsen de kom ifrån (där stuterierna låg tätt), Trakehnen, i det som en gång var Östpreussen.
När människorna krigar far också djuren illa och i början av år 1945 närmade sig de sovjetiska trupperna den tyska gränsen. Framryckningen gick snabbt och den var skoningslös. Stalin tog ut sin hämnd. Människor flydde över isar och igensnöade fält - och hästarna, de vackra, stolta trakehnerhästarna, hur gick det då för dem? Även de fick utstå svåra umbäranden men rasen kunde räddas om än till en starkt decimerad flock. Detta läser jag just nu om i Patricia Cloughs bok.


Inga kommentarer: