måndag 5 mars 2018

I flodernas dimomhöljda närhet


Esther Kinsky är en tysk författarinna, poet och översättare och hon har bott på många platser under sitt liv. I "River" handlar det om upplevelser i gränslandskap, om minnen och tankar. Jag tänker på Sebald när jag läser för detta är lite i samma stil. Det är svårt att karakterisera den här boken för den är en blandning av så mycket - men en poetisk biografi, kanske? Hur som helst är detta ingenting man läser på en timme - och det är inte nödvändigt att gå i kronologisk ordning. Det är inte den typen av bok.

Själv har jag fastnat vid den stora floden Oder.

" We carry our hearts around with us in the wrong place: such thoughts came to mind beside every river I visited, and especially so by the Oder.--- One afternoon I stood by the Oder looking across to Slubice. On the previous day mist had obscured the far side of the river; its grey shrouds had solidified in a sudden early frost, leaving thick layers of rime on the bare trees. ----- Every river is a border; that was one of the lessons of my childhood. It informs our view of what is other, forcing us to stop in our tracks and take in the opposite side. The river is dynamic, a bustling stage, in contrast with which the otherland opposite is integral to the fixed picture, a background painting which impresses itself on our memory." (s. 169, 171 - engelsk översättning Iain Galbraith).

Oder vid Slubice. Lånat foto.Inga kommentarer: