måndag 2 december 2013

Danska klassiker: Vårt dagliga brödJag har hittade en förteckning med danska klassiker- jag tror inte att den är så uttömmande men den är en början för mig som vill läsa det som går att komma över på ett inte alltför besvärligt sätt.

Den danska akademien har inte lika gamla traditioner som den svenska men år 1961 blev Knuth Becker i alla fall den förste att motta det litterära pris som delades ut av den här institutionen.

Knuth Becker (1891-1974) kom från Hjörring i norra Jylland och han var godsägarson. Med den bakgrunden skulle man kanske kunna tro att han fick en bekymmersfri barndom men så blev inte fallet. Han har skildrat en del av sitt liv i sin bok - den svenska översättningen kom år 1934 "Vårt dagliga bröd".

Förf. skildrar brett, mustigt och humoristiskt en dansk godsägarfamilj, som råkat i misär,
fått gå från gård och grund och hamnat under de ynkligaste förhållanden i en liten jylländsk
småstad. Familjens olika medlemmar, deras färd och leverne och hela den omgivande småstadsmiljön
äro tagna på kornet. Särskilt ömma tonfall får förf., då han skildrar yngste telningen i familjen,
lille Kai, fantasibarnet, som ingen utom den gamla mormodern förstår, och som därför går hårda
öden till mötes. Dessa sidor innehålla barnpsykologi av verklig förtjänst. Överhuvud äger förf.
en anmärkningsvärd förmåga att levandegöra sina gestalter. Det enda man skulle vilja anmärka
på i boken, är bristen på koncentration, som gör läsningen en smula tröttande, men man är
benägen att överse härmed på grund av den fina konst, med vilken just detaljerna i boken blivit
utformade. G. Ld.


Detta står att läsa om "Vårt dagliga bröd" i Biblioteksbladet från år 1934.

Knuth Becker kom att bli Norra Jylland trogen. Han slog sig så småningom ner i närheten av Lögstör . Mera kan man läsa här.2 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

Inte hört eller läst.


i n g r i d måste jag skriva idag för att bevisa att jag inte är robot...

Ingrid sa...

Hannele: Jag har heller inte läst- ännu... Ibland blir det där bokstavskombinationerna riktigt "på kornet". :-)