måndag 4 mars 2013

Med en katt som hette Zeppo


Henning Berger (dock utan katt) tecknad av Oskar Andersson.


"Kanske har jag någon gång förut berättat
om Henning Bergers väldresserade katt. Den
hette Zeppo, och när ägaren skulle ge mig ett
bevis på djurets underbara intelligens, gick
detta till på så vis, att han med falsettröst
uppmanade Zeppo att peka ut undertecknads
sista bok på hyllan. Zeppo närmade sig hyllan
och lade förebrående sin svarta tass på en tom
plats.

— Där ser du, förklarade Berger, du har
inte skickat mig din sista bok!"
(Det är Anders Österling som minns).

Jag håller på att "beta igenom" Biblioteksbladet (äldre årgångar) och jag har hittat en recension av Henning Bergers "De fördömda" som kom ut 1919. Den finns kvar i lager på Malmö stadsbibliotek så det blir väl en fjärrlåneansökan. Berger är så gott som helt bortglömd som författare idag. I början av förra århundradet tillhörde han en av de "större" och mycket lästa skribenterna.

Inga kommentarer: