onsdag 20 mars 2013

Serien "Nutidsromaner" :1

Albert Viksten 1889-1969

Under ett antal år gav Bonniers förlag ut böcker i en serie som fick namnet "Nutidsromaner" (och även Nya nutidsromaner). Så här beskriver förlaget utgivningen " --- de äro på en gång lättlästa och litterärt högtstående. Den litteräre finsmakaren och den, som söker en stunds angenäm förströelse, kunna därför båda med största tillförsikt gripa sig an en volym ur serien Nutidsromaner."

När jag söker i Libris kan jag se att serien troligen såg dagens ljus år 1936.

Först ut var Albert Vikstens "Den vita vidden". Jag konstaterar genast att jag inte vet särskilt mycket om Albert Viksten- om något alls. Det här har jag inhämtat med hjälp av det tekniska underverk som Internet är (åtminstone för min generation).

Albert Viksten var född i Ångermanland och han utbildade sig till journalist. Han räknas in bland de så kallade arbetarförfattarna och han var en mycket ivrig miljökämpe.Produktiv var han och år 1969 tilldelades han De Nios stora pris.


Flera av Vikstens böcker har översatts till tyska men vill man läsa på svenska får man anlita antikvariat och/och eller bibliotek. De mest kända verken av Viksten är de här (enligt Wikipedia):

Tankar vid en dödsdömd sjö och Nybyggare i Barbarskogen. Andra kända böcker är Eld och bröd, Bäverbäcken och Pälsjägarnas Paradis.

Inga kommentarer: