lördag 2 mars 2013

Albanien, Bethmann- Hollweg och Sven Aurén

Albanien är ett bergigt land. (lånat foto)

Jag har aldrig varit i Albanien. När jag var ung var landet svårtillgängligt, slutet och det kändes inte lockade att åka dit. I vart fall inte för mig.


Nu har jag fått tag på en bok (fjärrlån från Malmö stadsbibliotek) från 1936- skriven av journalisten och utrikeskorrespondenten Sven Aurén 1906-1985 (han var flitig med pennan även vad gällde författandet av böcker).

Jag konstaterar genast att Aurén verkligen kan fånga intresset redan på första sidan:

"Albanien är ett obetydligt bergland beläget någonstans på Balkan i sydöstra Europa. Det bebos av ett antal primitiva och för sitt häftiga lynne sorgligt beryktade bergsstammar. Huvudnäringen är röveri. Man överfaller fredliga resenärer, vilka utplundras in på guldplomberna för att sedan kvarlämnas nakna i någon bergsskreva, värnlösa offer för varg och björn. Som omväxling skjuter man till måls på den rikligt förekommande kramsfågeln , varvid de gamla rövarna hantera sina mynningsladdare med en skicklighet, som är känd och omvittnad över hela Balkan. Under de mörka nätterna flamma lägerbålen från bergens toppar. Männen stryka sina långa mustascher och berätta om sina bragder så att lögnerna står som blå lågor ur munnarna. Kvinnornas ögon är tefatsstora av beundran".

Innan Sven Aurén begav sig iväg hade han gjort en enkät bland sina vänner och bekanta och texten ovan är en sammanfattning av svaren. Det är alltså inte Auréns uppfattning- den får jag läsa mig till så småningom.


Den här mannen hette Theobald von Bethman-Hollweg och han var rikskansler i Tyskland mellan 1909 och 1917 (han avsattes av kejsar Wilhelm II). En gång stod han tillsammans med kejsaren (fortfarande Wilhelm II) på Korfu (där hade Wilhelm sitt sommarresidens) och betraktade de albanska bergen i fjärran. Han imponerades inte alls av den vackra utsikten utan sa i stället: Det landet skulle jag inte ens vilja ha till skänks. På inga villkor."

Auréns bok om Albanien som har titeln "Europeisk orient" har varit flitigt utlånad och mitt exemplar är tämligen slitet- men jag hoppas att det kommer att klara sig från att bli uppeldat eller nedmalt till toalettpapper.

Inga kommentarer: