torsdag 16 februari 2017

Kvinnan i det blå tornet

Leonora Christina. Tavlan är målad av Kristian Zahrtmann.

Om man beger sig till Bornholms vackra ( och vackert belägna) konstmuseum vid Helligdomsklipporna nära Gudhjem kan man beskåda ett antal målningar gjorda av bornholmskonstnären Kristian Zahrtmann. Zahrtmann var mycket förtjust i att avporträttera Leonora Christina, Christian IV:s dotter, som fick ett så tragiskt öde.

Leonora Christina blev tidigt bortgift med Corfitz Ulfeldt och med honom fick hon femton barn (många av dem dog mycket unga). Corfitz Ulfeldt kom så småningom att bli en ökänd man, en landsförrädare. Under ett och ett halvt år satt Leonora och Corfitz fängslade på Hammershus fästning på norra Bornholm. De försökte sig på en djärv flykt genom att hissa sig ut med hjälp av lakan (via ett avträde). Flykten misslyckades. Leonora Christina placerades så småningom och efter många turer i det så kallade blå tornet på Christiansborgs slott - instängd och isolerad. Här tvingades hon sitta i över tjugo år. Det var här hon skrev sin berömda självbiografi "Jammers Minde" som numera ingår i Danmarks kulturkanon (den kan läsas på nätet). Det finns också en ganska stor mängd biografier över  Leonora Christina. Ur min egen hylla har jag plockat Bodil Wambergs dito.

Som en liten parentes kan jag tillägga att en av Bornholmsfärjorna fått namnet "Leonore Christine" vilket satte en del känslor i svallning på ön. Man tyckte inte att Leonores anknytning till Bornholm var tillräckligt stark. Men- nu seglar färjan i alla fall och den ger en bekväm och snabb överfart.

Inga kommentarer: