onsdag 22 februari 2017

Danmark i Tyskland


Den blå sträckningen på kartan utmärker Ejderkanalen som numera har ersatts av Kielkanalen (i gult). Den olycklige Christian VII lät tillsätta en kanalkommission år 1774 för att bygget av den nödvändiga "segelrännan" äntligen skulle komma igång. Det skulle vara ytterst tidsbesparande för sjöfarten att slippa ta omvägen om norra Jylland. Kanalen stod färdig tio år senare och var i bruk fram till 1890.


Än idag finns den vackra herrgården Koop kvar, vackert belägen i Altenholz och alldeles intill den gamla Ejderkanalen. Huvudbyggnaden är ritad av den danske arkitekten Axel Bundsen som fick en viktig mecenat i den unga frun i huset, Caroline Schimmelmann- Baudissin. Till hennes salong kom bland andra filosofen Herder och författaren Jens Baggesen. Om Buntsen och mycket mera kan man läsa i "Skjulte skatte i graenselandet, dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten" i redaktion av Kasper Laegring och Badeloch Vera Noldus.
Inga kommentarer: