fredag 6 februari 2015

Veckans tyskspråkiga


Minnesplakett över de författare och kulturarbetare som tog sin tillflykt till  Sanary- sur- Mer under 1930- talet. Lion Feuchtwangers namn finns med på listan. (Fotot är lånat).

Så fick jag äntligen tag på den svenska översättningen av Lion Feuchtwangers "Erfolg" (Framgång)utgiven på AB Skoglunds bokförlag år 1930 och översatt av Karl Fägersten.( Skoglunds förlag grundades  år 1865 och överlevde i drygt 100 år. )

"Framgång" är en tjock roman på över 700 sidor och man gör klokt i att inte hasta fram. Jag stannar till med jämna mellanrum och på sidorna 192 och följande hittar jag den här beskrivningen och nu befinner vi oss på restaurang "Zum Gaisgarten" i München.

"---Så mycket vältaligare var Rupert Kutzner, montören, för tillfället utan plats. Med ljus, stundom litet hysterisk  röst deklamerade han, utan ansträngning flöto orden från hans långa bleka läppar; med eftertryckliga gester, sådana han sett hos predikande präster på landet, understödde han sitt tal--- han hade synpunkter, under vilka statssaker och dagshändelser bekvämt kunde inrangeras. Skulden till allt ont var räntekapitalet, var Juda och Rom.----- Och alla ting blir bra och ställas till rätta, bara man röker ut parasiterna. När montören Kutzner teg, så gåvo de tunna läpparna med den smala, mörka mustaschen och det benade pomaderade håret på skallen, som nästan saknade bakhuvud, en maskaktig tomhet åt ansiktet. Men öppnade mannan munnen, då kom hans ansikte i en egendomlig, hysterisk, liksom sprattlande rörelse; den krokiga näsan sköt våldsamt fram, och han tände liv och väckte dådkraft i stambordslaget. "

"Framgång" är en skrämmande och otäck bok som drar läsaren ner i historiens källare med underströmmar och korruption. Handlingen är mestadels förlagd till München och Bayern.

("Framgång" brändes på bokbålen år 1933).


Inga kommentarer: