fredag 27 maj 2011

Verbrannten Bücher (Brända böcker)

Den här boken (som kom ut 2009) har kallats "en triumf över barbariet" och ett pionjärarbete. Här redogörs för så gott som samtliga de författare som fick sina böcker slängda på det stora bokbålet (10 maj 1933)- och många av dem blev sedan helt bortglömda. Nu tar Volker Weidermann fram dem ur glömskans mörker. Han har fått lysande recensioner för sitt arbete.

Jürgen Serke har också skrivit om bokbålet i sin "Die Verbrannten Dichter" (2003)- den boken verkar dock vara lite svår att få tag på. Volker Weidermanns "Verbrannten Bücher" går att skaffa via svensk nätbokhandel.

Inga kommentarer: