onsdag 11 maj 2011

Kan den här va nå't?

Jo, det tror jag. Elva essäer om läsning med kvinnligt fokus. Ruth Klüger undersöker Goethe och Grimmelshausen, Kleist och Kästner och ett par till och ser det hela ur kvinnlig synvinkel. Det kan säkert bli intressant läsning.

Ruth Klüger (född 1931 i Wien) överlevde förintelsen (hon genomled Theresienstadt, Auschwitz och Christianstadt). År 1947 utvandrade hon till USA. Nu bor hon både i Kalifornien och i Göttingen. På svenska kan man läsa hennes "Leva vidare" (2002, Wahlström & Widstrand).

Inga kommentarer: