torsdag 18 februari 2016

När förnuftet skulle segra


Diderot är  en enastående individ; den som smädar honom och hans sak är en kälkborgare, och av sådana finns det ett otal. (Sagt av Goethe).

Den kallas för upplysningstiden- den tid då människan skulle börja tänka självständigt och fritt. Hur det blev med den saken kan historien förtälja. Åtskilliga huvuden (och annat) har sedan offrats för den fria tanken och det fria ordet. Överallt satt/sitter rädda makthavare och de hade/ har ofta inget intresse av något som helst oliktänkande.


Jag tänkte att jag skulle bilda mig och skaffade därför Philipp Bloms bok om "Encyclopédie- the triumph of reason in an unreasonable age".  Det handlar mest om Denis Diderot (1713- 1784) och hans arbete med det stora encyclopedien som han satte igång med redan år 1748 tillsammans med Jean d'Alembert.  Det blev ett enormt arbete och helt färdigställt först 1772. Under hela tiden fick både Diderot och d'Alembert utstå förföljeljse och trakasserier från myndigheterna.

Lyckosamt nog för Diderot hade han en stor och mäktig beundrarinna, nämligen Katarina den stora. Hon bistod honom med pengar och år 1773 reste Diderot till Sankt Petersburg för samtal med sin välgörarinna. Han trivdes dock inte med hovlivet och återvände ganska snart till hemlandet.

Philipp Blom (f.1970) är historiker (född och uppväxt i Tyskland men numera bosatt i USA), författare och journalist.

Inga kommentarer: