måndag 3 februari 2014

Det fria ordets apostel


Torgny Segerstedt (1876-1945)

Torgny Segerstedt var en modig man och han torde ha stått högst upp på nazisternas dödslista vid en (då mycket sannolik) kommande ockupation av Sverige. Han såg mycket tidigt vartåt det barkade hän i Tyskland på 1930-talet och han var inte sen att skriva om det i sin publikation- Göteborgs Handels- och Sjörfartstidning.

I mina hyllor har jag hittat en bok med årtal 1945 och med titel "Torgny Segerstedt Idag" utgiven på Norstedts förlag. Torgny Segerstedt dog innan det hade blivit fred i Europa men han visste att tiden var ute för Hitler och hans anhang.

Så här inleds boken (som består av ett urval av de nära fem tusen artiklar som Segerstedt skrev för GHT mellan åren 1933 och 1945) :

Friheten att tänka och att uttala sina tankar står över allt annat. Det är det mänskligas livsluft. Utan denna frihetens atmosfär vissnar det andliga livet bort. Allt kunna människorna undvara, blott icke detta. Där det antastats, där gäller det det som gör oss till människor, där gäller det vad som gör oss till moraliska väsen, där gäller det livet. När våldet vill befästa sin makt och påla i den flytlera, över vilken dess byggnad skall uppföras, söker det alltid att knäcka den fria tanken. Det lägger munkavle på pressen, det begraver i fängelsehålor det fria ordet, försöker att med dressyr taga nerven ur de ungas tankeförmåga. Det förgriper sig på människoanden själv."---

Den första artikeln i boken är daterad 3 februari 1933. Här skriver Segerstedt med brinnande penna om Hitler och Mussonlini. Kejsar Wilhelm II får sin beskärda del han också men i jämförelse med de två föregående ter han sig tämligen harmlös.

Kejsar Wilhelm fick man fördraga en rätt lång tid. Till sist fick han dock dela Jonas lott att hivas överbord för att skeppet skulle kunna räddas. Nu sitter han under sin kurbits och har det fredligt nog. Hitler har det tyska folket själv förskyllt. Miljoner ha givit honom sina röster. Han var den Moses som skulle föra skarorna in i det tredje riket. Det skulle gå bums. Nu begär han fyra år för att hinna traska genom öknen. Det enda hans val till rikskansler garanterar är slagsmål och blodsutgjutelse.-----

Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.

Reaktionen från andra sidan Östersjön lät inte vänta på sig- den 7 februari anlände ett telegram till Handelstidningen från Reichsministern själv.

" Jag protesterar på det skarpaste mot de i Eder tidning av fredagen den tredje februari under rubriken I dag publicerade uttalandena om den tyske rikskanslern. Som uppriktig vän till Sveriges folk ser jag i dylika smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande de båda folken emellan. Innan vidare åtgärder vidtagas, anhåller jag om underrättelse, huruvida Eder redaktion i framtiden kommer att inskrida mot dylika yttranden."

Göring, riksminister.

Segerstedt var inte sen med ett svar- ett långt och mycket vasst sådant - här en del av slutklämmen:

Vi behöva icke karakterisera ett tilltag som detta att en tysk minister ryter och hotar som om det tillkommer honom något slags husbonderätt över svensk press. Anser han sig ha något att klaga över, får han begagna de i dylika fall mellan civiliserade stater vedertagna och till buds stående utvägarna. Med telegrafiskt gorm kommer han ingenstans. Det borde till och med han ha begripit. Att han känner sig sårad över våra uttalande gör oss varken ångerköpta eller försagda.

"Was eben wahr ist allerorten
Das sag ich mit ungescheuten Worten."

Det fria ordet är ständigt hotat och undertryckt- Torgny Segerstedts ord och tankar är tyvärr aktuella ännu idag och kommer väl att så förbli i eviga tider.

3 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

den nya boken av honom har jag inte läst

Ivo Holmqvist sa...

Det här skrev jag om Torny Segerstedt medan jag ännu bara sett en kort trailer om Jan Troells film om honom:

http://tidningenkulturen.se/artiklar/film/filmdebatt/13652-dom-oever-doed-man-om-torgny-segerstedt

Sedan såg jag hela filmen och blev imponerad men samtidigt aningen besviken att det privata fick så stort utrymme på bekostnad av det publika.

På bokmässan i Göteborg i höstas var den som råkade förestå Segerstedt-montern när jag kom förbi mycket generös: av henne fick jag en vacker och läsvärd skrift i stort format om Segerstedt och GHT.

Segerstedt var för övrigt tidigt ute med att uppskatta Isak Dinesens Seven Gothic Tales, i en recension i GHT som publicerades innan den ännu kommit på svenska eller senare på danska, och innan han fick veta att det var Karen Blixen som dolde sig bakom pesudonymen.

Jag har tagit med den i "Den främmande förförerskan - svenska synpunkter på Karen Blixen".

Ingrid sa...

Hannele: Jag har bara just denna i mina hyllor.

Ivo Holmqvist: Jag tackar för länken och ska strax ta mig dit. Troells film har jag inte sett och jag är nog (precis som du) mera intresserad av den publika Torgny Segerstedt.