tisdag 24 oktober 2017

Till Cabbagetown

Cabbagetown i Toronto från en annan tid.

Cabbagetown är en gammal arbetarstadsdel i Toronto ( namnet röjer en stor irländsk bosättning) och också titeln på en roman av den brittisk-kanadensiske författaren Hugh Garner (1913-1979). "Cabbagetown" anses vara Hugh Garners mästerverk och boken handlar om Ken Tilling och hans uppväxt i Totonto under depressionen. På den tiden var Cabbagetown en stor slum och att leva här var en lektion i livets hårdaste skola.

Hugh Garners eget liv var heller ingen dans på rosor och när han dog ( i förtid) var han svårt märkt av alkoholmissbruk.

Nu ska jag läsa om 1930-talet med arbetslöshet och fattigdom. Det blir samtidigt en resa till min fars
verklighet- han fick uppleva denna oroliga tid på söder i Malmö och han glömde aldrig depressionen.
Då gällde det bara att klara livhanken, att se till att skaffa sig ett arbete hur svårt det än var och att sträva för att förbättra sin situation med egen kraft för ingen annan gjorde jobbet åt dig.


Inga kommentarer: