lördag 7 oktober 2017

Dagar ute

Höst i New Hampsire ( fotot är lånat).

Just nu lyser New England av höstens färger i olika röda och orange toner. Det är tid för "foliage-utflykter" och jag minns en annan tid i mitt liv. Där jag bor nu är färgerna inte lika dramatiska men nog märks övergången till kyla och mörker tydligt. I min hand har jag just nu en liten vacker och filosofisk bok med tankar och iakttagelser i naturen skriven av Bo Rosén (1920-2007). "Stridbar naturvårdare och ömsint naturvän", så beskrivs han på bokens ( från 1960) baksida.

"Frosten kom den natten. Himlen var molnfri, men stjärnorna sände fåfängt sitt vibrerande sken- mörkret var hopplöst kompakt. Inga skuggor avtecknade sig och inga detaljer kunde urskiljas i skogen.--- Höstmorgonens stillhet var fulländad. Inte minsta vindkåre rörde om i trädkronorna, vars kompakta lövmoln bytt färg och skiftade i grågrönt och brungult."

"Dagar ute" är en liten utsökt juvel. I korta kapitel skriver Bo Rosén ner sina intryck - det handlar om klätterhägg, om ljung, om månsken, om ugglekonserter och mycket annat i naturens värld. De här naturskisserna får bli mina följeslagare nu ett tag.