torsdag 12 oktober 2017

Nya böcker om gamla vägar


Att färdas på vägen mellan Holyhead och London är som att resa genom otaliga historiska lager. Här är nästan varje by, nästan varje krok och kulle intimt förknippad med strider, pilgrimsfärder och handelsresor. I modern tid kallas vägen A5 och Andrew Hudson gör olika nedslag i historien (boken är skriven i kronologisk ordning). Jag har också en mera omskriven "vägbok" på läsbordet- "The Silk Roads" av Peter Frankopan. Undertiteln är "A New History of the World". Jag kommer att läsa med största intresse.


För att förstå vår egen tid måste vi känna till det som hänt innan. Utan kunskap om historia kan inga vettiga beslut fattas.

Inga kommentarer: