måndag 22 april 2013

Fox Talbot och Daguerre


Om dem kan man läsa i boken "Capturing the Light" av Roger Watson och Helen Rappaport. Det handlar alltså om fotograferingskonstens historia.

Det var en kapplöpning, förstår jag, mellan engelske Fox Talbot (1800-1877) och franske Daguerre (1787-1851).


Den här bilden av ett fönster från Lacock Abbey år 1835 är framkallad från världens äldsta negativ. Bakom "kameran" stod Henry Fox Talbot.


Det första fotografiet som med en person på motivet. Boulevard du Temple i Paris. Fotot taget av Louis Daguerre (1838).

Både Talbot och Daguerre kom att få mycket stor betydelse för fotografiets utveckling. Jag ser fram emot att så småningom läsa om deras "kapplöpning" i "Capturing the Light".

Inga kommentarer: