söndag 20 mars 2011

Donau - en flod värd många böcker

Claudio Magris bok om Donau är ( i motsats till Karl-Markus Gauss om samma flod) tämligen omfångsrik- nära 400 sidor.
-
Jag kommer att göra en resa med båda dessa författare som guider så länge texten räcker och känns intressant.
-
Magris skriver om Rhen kontra Donau- de är motståndare och har alltid utamanat varandra. Rhen står då för "den tyska själens ridderliga hjältemod och oförvägna kärlek till ödet"- medan Donau är "den österländska och asiatiska tidvattensvåg som betvingar den germanska tapperheten" . Längs Donau möts och blandas folkslag- Wien, Bratislava, Budapest, Dakien... här rinner floden fram. Den omsluter det habsburgska Österrike- en blandkultur av guds nåde. ("Gott erhalte Franz den Kaiser" sjöngs på elva olika språk!)
-
"Donau är det tysk-ungersk-slavisk-romansk-judiska Mellaneuropa i kontrast till det germanska Reich"
-
Kontrasten mellan det Preussiska Tyskland och det habsburgska riket blev allt mera uttalad med årtiondena. Habsburgarna skapade sig en egen identitet genom ett övernationellt imperium- ett imperium som också blev en veritabel smältdegel för olika folk och olika kulturer.

-

Så skriver Magris om filsofen Johann Gottfried Herder-en toleransens förespråkare.

"Herder menade att alla kulturer är olika, att det inte finns någon enhetlig mänsklig natur. Han skapade termen ”Einfühlung”, att med hjälp av sina kunskaper och sin fantasi sätta sig in i andra kulturers tänkande och mentalitet, en förutsättning för att kunna studera dem."
-

På frågan om vad en nation var - svarade han:
"Ein großer, ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Torheiten und Fehlern so wie von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen und...gegen andre Nationen den Speer brechen?... Offenbar ist die Anlage der Natur, daß wie Ein Mensch, so auch Ein Geschlecht, also auch Ein Volk von und mit dem anderen lerne...bis alle endlich die schwere Lektion gefaßt haben: kein Volk ist ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde; die Wahrheit müsse von allen gesucht, der Garten des gemeinen Besten von allen gebauet werden."
-
"Vilket får betraktas som en formulering med betydande tolerans, där nationer och folkkan lära av varandra." (Citaten om och av Herder är tagna från Wikipedia).

I morgon går resan till Furtwangen.

Inga kommentarer: