torsdag 19 juni 2014

Ännu en duktig översättareMargaret Jull Costa översätter från både spanska och portugisiska till engelska och hon kan sina saker. I "hennes stall" finns storheter som Javier Marias, Pessoa och Saramago och så Eça de Queiros - en författare som jag känner att jag absolut måste läsa mera av (och om).

Jag har läst ut hans roman om Fader Amaro men det var en dålig översättning och nu blir det omläsning- och den här gången av Jull Costas version. Översättarens arbete ska verkligen inte underskattas.

Knut Ahnlund har skrivit om spansk och portugisisk litteratur i essäsamlingen "Spansk öppning" (Atlantis förlag, 2003).

Eça de Queiros var Portugals dominerande romandiktare under andra hälften av 1800-talet och Ahnlund skriver först om Kusin Basilio och sedan också om Familjen Maia (båda romanerna utgivna av Pontes förlag). Den senare är en tegelsten på över 600 sidor- tolkning och översättning får idel ros av Ahnlund. Romanens undertitel är "Episoder ur det romantiska livet" och i stort handlar detta om " folk som i brist på tvingande försörjningsplikter med nästan narkotisk lidelse hänger sig åt känslostormar".

Tyvärr finns inte särskilt mycket av Eça de Queiros i svensk översättning så vill jag fördjupa mig i det här författarskapet blir det mestadels de engelska översättningarna som får anlitas.

Efter att ha läst berättelsen om Fader Amaro inser jag, precis som Ahnlund säger, att de Queiròs var mycket speciell- han bildade en alldeles egen skola. "Hans berättarstil är på en gång frän och gemytlig, och alldeles ohögtidlig, satirisk på ett sätt som inte alls utesluter värme, och absolut osentimental.

Jag blev själv förvånad över hur modern texten kändes- inte kunde man tro att den här boken var skriven i slutet på 1800-talet.

Nu väntar jag alltså på att ge mig i kast med fler romaner av denne store portugisiske författare.

Inga kommentarer: