fredag 30 juli 2010

Vers på växel

I mina hyllor hittade jag även denna bok "Vers på växel" och andra bankhistorier, samlade och utgivna av Fritiof Nilsson Piraten med teckningar av Stig Claesson. Utgiven 1964 i anledning av Skandinaviska Bankens 100-årsjubiléum.
-
På sidan 14 hittar jag "En ballad om den yttersta dagen" av Frank Heller - det är en mycket lång ballad och jag begränsar mig till första versen- som är nog så talande....
-
Klockan slog tolv, när på sovrummets golv, av sodiga
årsringar frätt,
en herre man såg med bekymrad håg vid sin frodiga
toalett.
Som en svärdsegg trång, ja men knappt så lång, är den
Yttersta Dagens spång;
att få ny endossent med en konkklar trassent är en uppgift
för saga och sång.
Sista dagen i dag! Sista dagen idag! Ja, i dag är det
sista dan.
Hittilldags det lacks, men man vet att det sprack för
andra personer i stan.
Och om ej han har tur, ligger Fan på lur för att taga
Abdullah Khan.

Inga kommentarer: