måndag 19 januari 2015

Den svävande ängeln


Den svävande ängeln. (Katedralen i Güstrow). Fotot är lånat.


Ett av de sista kapitlen i Neil MacGregors bok "Germany Memories of a Nation"  har rubriken "Barlach's Angel". Güstrow är en liten stad cirka 15 svenska mil norr om Berlin. Katedralen som är i rödtegel byggdes mellan 1226 och 1335. Den hyser ett mycket känt konstverk, ett konstverk som i sig innehåller en viktig del av tysk historia.
Upphovsmannen till den svävande ängeln är konstnären (och författaren) Ernst Barlach (1870-1938) och han kom till  Güstrow år 1910. Han anmälde sig som frivillig i det första världskriget men kom hem helt desillusionerad. Det han hade sett vid fronten kom honom att avsky kriget och han blev pacifist. År 1926 fick Barlach i uppdrag att skapa ett krigsmonument inför katedralens stundande 700-årsjubileum. Resultatet blev den Svävande Ängeln och skulpturen är tänkt att visa bilden av en mor som söker efter sin döde son på fälten i Flandern.

Efter avtäckandet började missljuden- det blev på ren och skär svenska ett himla liv. Nazisterna kom att avsky ängeln (de föredrog avbildningar av vackra muskulösa män) - Barlach fick motta åtskilliga hotelser, spott och spe Efter år 1933 togs hans konst och hans skulpturer bort från det offentliga rummet.

År 1937 anordnade så nazisterna en utställning i München med tema "Degenererad konst". Två av Barlachs verk fanns representerade och i augusti samma år togs hans svävande ängel bort från katedralen i Güstrow- den smältes ner så småningom. Barlach hade dock vänner och de lyckades (efter hans död) lokalisera  gjutformen och en ny ängel kunde skapas. Hur konstverket till slut kom tillbaks till sin ursprungsplats är en lång och spännande historia och den kan man lämpligen läsa om i Neil MacGregors utmärkta bok.

Inga kommentarer: