tisdag 13 januari 2015

Brev till Jean Jacques Rousseau


Voltaire på äldre dar

Jag har blivit nattläsare- jag tror att det har med åldern att göra. Nu föll det sig så att Voltaires tankar fanns i bokform alldeles bredvid mig och jag hamnade på sidan 39 och hittade där ett brev till Rousseau daterat den 30 augusti 1755.

"Jag har, min herre, fått er nya skrift mot människosläktet och jag tackar för den. Ni roar människorna, som ni säger sanningar om, men ni förbättrar dem inte. Med starkare färger kan man inte måla det mänskliga samhällets gräsligheter, som vår okunnighet och vår svaghet intalar sig så många tröstegrunder för. Aldrig har man lagt ned så mycket intelligens på att vilja göra oss till djur. Man får lust att gå på fyra ben när man läser ert arbete. Men eftersom jag i mer än sextio år har vant mig av med att göra det, känner jag tyvärr att jag inte kan börja igen, och jag överlåter denna naturliga gångart åt dem som är mera värdiga dem än ni och jag. Inte heller kan jag gå ombord för att fara och träffa Kanadas vildar, 1:mo därför att de sjukdomar som försvagar mig håller mig kvar hos Europas skickligaste läkare och jag kan inte få samma hjälp hos Missourifolket, 2:do därför att kriget har nått det landet och våra folks exempel har gjort vildarna nästan lika onda som vi. Jag får nöja mig med att vara en fredlig vilde i den enslighet jag har utvalt i närheten av ert fosterland, där även ni borde vara."---

I den här samlingen "Voltaire- filosofi i fickformat" finns  essayer ( eller "contes") med rubriker som "Om den hemska faran av läsning"   , "Fördomar", "Tankefrihet", "Tolerans" och även "Vidskepelse" och "Trädgårdsmästarens troslära" för att nämna bara några få. Utmärkt läsning- lärorik, skarp, och dessutom rolig. Den här boken borde man ge ut i pocketversion!

Voltaire avskydde mest av allt hyckleri, intolerans, religiös fanatism och okunnighet. Han kommer aldrig att bli inaktuell.

Inga kommentarer: