torsdag 12 juli 2018

Nervernas poesi


Så gick turen till Gudhjem på Bornholm. Den lilla staden vimlade av turister som alla trängdes på de smala och slingriga gatorna. Butikerna ( turistfällorna) är många ( kanske alltför många) och vi sökte oss till en sidogata för att leta upp Oluf Høst-muséet. Årets utställningstema var eld och Høst målade gärna eldsvådor. Muséet ligger inrymt i Høsts hem och man har en vidunderlig utsikt ut över Östersjön och Christiansö. Trädgården är kuperad och fylld av blommor och grönska. Ett stilla regn föll och det var en dag med behaglig temperatur.

Med hem förde jag boken ovan, en vackert illustrerad biografi om konstnären- hans liv och verk. Oluf Høst var såtillvida lyckligt lottad att han kunde leva på sin konst. Inte alla förunnat.


Fotot är lånat.

"Et maleri er ingenting uden nervernes poesi- ellers er det bare stof og materie."

Oluf Høst 

Inga kommentarer: