torsdag 19 juli 2018

Den tomma mängden


Om man letar efter svenska översättningar av Henrik Pontoppidans verk på "mitt" bibliotek landar man i det som en gång (ny matematik) kallades för den tomma mängden. Zilch- nada- ingenting. Går man vidare till Libris blir resultatet inte mycket bättre. Jag konstaterar att Henrik Pontoppidans böcker måste läsas på originalspråket, danska. Inte mig emot men nog är det märkligt att denne ypperlige författare inte uppmärksammats mera. Nobelpristagare (1917) och odödlig.

I Politikens Boghal i Köpenhamn hittade jag ett exemplar av "Smas romaner 1905-1927" och jag har börjat med "Borgmester Hoeck og hustru" , en tragisk och samhällskritisk berättelse om ett olyckligt äktenskap och en kvinnas lott i livet. Det handlar om svartsjuka, hämnd och långsam död. Allt mot bakgrund av småstadens tristess. Det är mästerligt skildrat och jag förstår att Pontoppidan måste ha väckt stort uppseende på sin tid.


Mycket nyfiken är jag också på denna volym.

Inga kommentarer: