torsdag 1 februari 2018

Errata av George Steiner


En självbiografisk essäsamling, filosofiska betraktelser, tankar om språk och litteratur; listan kan göras längre. "Errata" eller " an examined life" är en mycket innehållsrik bok. George Steiner (f. 1929) återkommer gärna och ofta till språkets betydelse och språkets mysterier. Själv växte han upp i ett flerspråkigt hem och han berättar att hans mor kunde börja en mening på ett språk och avsluta den på ett annat. Föräldrarna flyttade från Österrike redan några år innan George Steiner föddes och han fick se dagens ljus i Frankrike. Så småningom tvingades familjen ta sin tillflykt till USA.

Tvåspråkighet är inte alldeles ovanligt men George Steiner blev trespråkig och han har levt sitt liv på tyska, engelska och franska. Mycket intressant är det att läsa Steiners tankar om översättning och om hur de gamla klassikerna ständigt kastar sina skuggor framåt i tiden. " We have no subtler a reader of Velasquez or of Ingres than Picasso; no more enlightening respondent to Goya than Manet, no truer criticism of 'Madame Bovary' than 'Anna Karenina. It is the imperious licence of the classic to demand, to generate active reply('replay'), ---

I ett annat kapitel kan man läsa om ordens nyanser och ordens musik - bäst illustrerat med slutorden i James Joyces novell "The Dead" ( den svenska översättningen har blivit till "Stunder av lycka"). --- "His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead."

"Errata" kom ut för första gången år 1997 men redan då uppmärksammade George Steiner det nutida och accelererande fenomenet med "de ständiga oljuden". Nu, tjugo år senare har kakofonin i det offentliga rummet blivit än mera påträngande. " I have, throughout my too loquacious life, been a collector of silences. These are getting harder and harder to find. Noise- industrial, technological, electronic, amplified to the pitch of madness (the 'rave')- is the bubonic plague of capitalist populism".

Kan det sägas bättre? Var hittar man tystnad idag? ( Ja, inte gör man det på biblioteken i alla fall).

Jag lägger George Steiners tankar och berättelser åt sidan- men bara tillfälligt. "Errata" är en bok att ständigt återkomma till.

2 kommentarer:

Thomas Nydahl sa...

Tack, en fin påminnelse om en av de verkliga mästarna!

Ingrid sa...

Thomas: Steiner är verkligen en språkets mästare och det var ett sant nöje att läsa hans essäer - och minnen.