tisdag 22 september 2020

Monacensia

 

Annette Kolbs glasögon. Foto: Amrei-Marie ( Wikimedia Commons ).

Vissa böcker tar man fram ofta. Läser, läser om. I mitt fall blir det gärna Hermann Kestens ” Meine Freunde die Poeten” där han berättar om och porträtterar av ett stort antal författare som han mött under livet. Boken kom ut år 1953 men är odödlig. En av de avporträtterade är Annette Kolb (1870-1967), pacifist och så gott som ständig resenär. Ofta också persona non grata på grund av sina åsikter och sitt engagemang. Det första världskriget tillbringade hon i landsflykt i Schweiz - Weimarrepubliken blev en frist men så kom korpralen och hans anhang, bokbål ( Kolbs verk spädde på brasorna) och Annette Kolb gick i exil ännu en gång, nu gick flykten till USA. Hon fick ett rikt och mångskiftande liv och bland hennes många publicerade böcker finns romaner, novellsamlingar, essäer, brevväxlingar, biografier och memoarer. Tyvärr kniper det med de svenska översättningarna vilket jag tycket är trist. 

Sina sista år tillbringade hon i München och i Monacensia finns hela hennes litterära arv bevarat. Monacensia är ett kulturellt nav för staden München -ett arkiv, en samlingspunkt för minnen om man så vill och beläget invid Münchens stadsbibliotek. Det vore en dröm att få vandra runt där.


Inga kommentarer: