torsdag 7 juni 2018

Tillbaks till rötterna

Declaration of Independence  ( konstnär: John Trumbull)

Tavlan ovan är ren historieförfalskning för någon sådan scen ägde aldrig rum. När den amerikanska självständighetsförklaringen undertecknades (efter många heta debatter) befann sig landet i krig och alla delegater var aldrig på plats samtidigt. Undertecknandet föregicks också av ett visst "tjyv- och rackarspel" - ett inte alldeles ovanligt scenario vid sådana omvälvande tillfällen.

Undertecknarna av självständighetsförklaringen (1776) och den amerikanska konstitutionen (1787) kallas för "the Founding Fathers" eller grundlagsfäderna på svenska. Vill man förstå eller försöka förstå ett land av idag måste man ge sig bakåt i tiden. Utan historien famlar man helt i luften.


Det finns en uppsjö av biografier och andra böcker om den amerikanska historien. Själv väljer jag att ge mig i kast med Ron Chernows gigantiska (cirka 1000 sidor) krönika över George Washingtons liv. (Washington ledde de militära operationerna mot den engelska kolonialmakten under det amerikanska frihetskriget och han blev också den nya landets första president).  Ron Chernow kastar många nya ljus på Washington och han har också skrivit  andra rosade biografier om amerikanska statsmän (Alexander Hamilton är en av dem).


Den första "riktiga" amerikanska flaggan är från 1777 .Den skapades av Francis Hopkinson.


Inga kommentarer: