måndag 18 juni 2018

Påskön


Påsköträdet fanns en gång i riklig mängd på den egna ön men människan såg till att det blev utrotat och numera finns det bara i några få botaniska trädgårdar runt om i världen. ( Göteborgs botaniska trädgård är en av dessa.)

Thor Heyerdahl skrev flera böcker om den gåtfulla och avlägset liggande Påskön -  och han besökte ön flera gånger både på femtiotalet och sedan igen trettio år senare. Det sista besöket blev upphovet till "Påskön" som kom ut 1989. Här försöker Heyerdahl lösa mysteriet med de gigantiska statyerna, moai, som finns på ön.


(Boken finns i svensk översättning). Hur tillverkades dessa statyer, var kom de från och hur fick man dem på plats? Många frågor söker svar och själv vill jag veta mer om dessa gåtor. Tack och lov har "mitt" bibliotek en rejäl uppsättning av böcker om ( och av) Thor Heyerdahl. I min egen hylla finns dessutom "Aku-Aku- eller Påsköns hemlighet". Spännande läsning väntar.

Inga kommentarer: