fredag 4 augusti 2017

Kring Medelhavet


Tavlan ovan är målad av Edward Lear (1812-1888). Han är kanske mest känd för sina så kallade nonsensverser men framför allt var han en gudabenådad konstnär och dagboksskrivare. Många resor blev det genom åren och penna och staffli medföljde. Tyvärr är dessa resedagböcker ganska svåra att få tag på i bokform idag ( de finns däremot i digital form för den som kan "exmera" den typen av läsning. Jag tillhör inte den skaran.)

"I am a part of all that I have met; Yet all experience is an arch wherethro' Gleams that unravelled world whose margin fades, for ever and for ever when I move. How dull it is to pause, to make an end, To rust unburnish'd, not to shine in use!"
Från Journey of a Landscape Painter in Corsica (1870) av Edward Lear.

Om Edward Lear, Prosper Merimée och andra som skrivit om Korsika (och platser runt Medelhavet) läser jag i Dorothy Carringtons bok och kärleksförklaring till den ö som skulle bli hennes hem under många år.


Inga kommentarer: