måndag 14 augusti 2017

Enkel biljett till Sibirien

Alexander Radisjtjev  (1749-1802)

Det är många som fått offra livet för sina åsikters skull. Den ryske författaren Alexander Radisjtjev är en av dem. År 1790 gav han ut en bok med titeln "Resa från Sankt Petersburg till Moskva". Radisjtjev var starkt kritisk mot den rådande ryska samhällsordningen och i boken skildrade han sina intryck från framför allt landsbygden. Till straff för sin frispråkighet förvisades han till Sibirien och boken blev beslagtagen. Inte förrän år 1905 gavs den ut igen och då hade Radisjtjev varit död i över hundra år. Det finns en svensk översättning av verket (från 1970-talet). I väntan på att läsa om Radisjtjevs resa fördjupar jag mig i Anders Mårds reseberättelse från senare tid.


"Vägen heter Ryssland" kom ut i år och Anders Mård (finländsk journalist, bosatt i Sankt Petersburg sedan många år) följer i Radisjtjevs fotspår.

1 kommentar:

♥ Hanneles bokparadis sa...

(mycket intressant intervju med Putin i svt)