torsdag 23 mars 2017

Vagabonden från Cornwall

Newlyn i Cornwall i början av förra seklet

"All the world is my field of glory
on her hills I will carve my story"

Orden är Crosbie Garstins (1887-1930), författaren och äventyraren som föddes och växte upp i Cornwall men som kom att göra praktiskt taget hela världen till sitt hem. Han föddes med en enorm frihetslängtan och så snart han var gammal nog begav han sig ut på olika äventyr. Han tog arbete som cowboy i Montana, for vidare till Japan, Kina och bara 25 år gammal drev han en boskapsranch i Bechuanaland.

Crosbie Garstin skrev också böcker - romaner och diktsamlingar. Mest känd är han nog för sin Penhaletrilogi (första delen " The Owl's House" kom ut 1923) som har handlingen förlagd till 1700-talets Cornwall. Det finns en svensk översättning men den är av gammalt datum och lär vara svår att få tag på.

Garstin dog under mycket mystiska omständigheter. Han försvann i havet när hans roddbåt kapsejsade utanför Devonshires kust.

"I've seen the wizard Northern lights
With swords and spears and flags unfurled,
Streaming across the polar nights,
Ghost armies of a shadow world.

I've slept beneath the Southern Cross
Sheep-sharing on the Great Karroo,
I've seen the flung Sierras toss
Like a white wave against the blue ------
(Från Vagabond verses).

Det finns en alldeles färsk biografi över Crosbie Garstin och hans rika, omväxlande liv, skriven av konsthistorikern David Tovey. "The Witty Vagabond - a biography of Crosbie Garstin, author, artist, adventurer." (Wilson books, 2016). Penhaletrilogin (på engelska) har getts ut i nya versioner och går att få tag på i vilken näthandel som helst, skulle jag tro.


Inga kommentarer: