torsdag 7 januari 2016

Gott erhalte Franz, den Kaiser


I år är det ett hundra år sedan han gick ur tiden, kejsar Franz Joseph I. Med honom gick också en hel epok i graven för Franz Joseph regerade sitt rike under nära 70 år vilket torde vara något av ett rekord för en regent.

Naturligtvis kommer 100-årsminnet att firas med en mängd böcker (läs biografier). Jag har mitt sikte ställt på Michaela och Karl Vocelkas "Franz Jospeh I- Kaiser von Österreich und König von Ungarn 1830-1916. Eine Biographie.

Franz Joseph kom ofta att stå i skuggan av två starka kvinnor nämligen modern Sophie (det var hon som såg till att det blev han, Franz, och inte fadern som blev kejsare år 1848) och hustrun, den vackra och romantiska Sissi.

 Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!
Lange lebe Franz, der Kaiser,
In des Glückes hellstem Glanz!
Ihm erblühen Lorbeerreiser,
Wo er geht, zum Ehrenkranz!
Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!

Nog är det en lovsång som heter duga. Den kunde sjungas på många olika språk dessutom. Officiella versioner fanns på italienska, kroatiska, polska,  rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Inga kommentarer: