fredag 7 augusti 2015

What a brave man she was


George Sand fångad av Delacroix

Orden i rubriken härrör från den ryske författaren Ivan Turgenjev som var nära vän med både George Sand och Gustave Flaubert.

Hon blev 71 år gammal, George Sand och då hade hon levt ett mycket innehållsrikt liv. Det var en vis gammal kvinna (om än inte så gammal med vår tids mått) som somnade in den där junidagen år 1876. Jag har läst en stor del av brevväxlingen mellan George Sand och Gustave Flaubert- och jag förstår att Flaubert var alldeles utom sig när han miste denna trogna vän och rådgivare. George Sand hade en lugnande inverkan på den lättantändlige och ofta oförsonlige Gustave Flaubert. Breven kom i tät takt under tio års tid med undantag för de allra sista månaderna då George Sand drabbades av sjukdom och inte längre orkade som förr.

Chère Maître, så inledde Flaubert alltid sina epistlar- med den repspekt som hans äldre och visare kollega sannerligen förtjänade. Breven mellan George Sand och Gustave Flaubert är en litterär skatt som Francis Steegmuller och Barbara Bray har handskats med på ett alldeles utomordentligt skickligt sätt. Noterna är många och förklaringarna lika så- man kommer brevskrivarna mycket nära och det känns som ett verkligt privilegium att få lov att träda in i denna värld med så många intressanta och djärva tankar och diskussioner.

Nohant 26 October 1872

Cher ami,
------
Please, please listen to me! You're keeping an exuberant nature shut up in jail! You're trying to turn a kind and tender heart into a jaundiced misanthropist -though you'll never quite manage it. In short, I'm worried about you and am perhaps saying stupid things. But we live in cruel times and we shouldn't just accept and anathematize them. We should overcome and pity them. So, Je t'aime; do write.----

Så skriver George Sand till en utarbetad och upprörd Gustave Flaubert.

There is only one happiness in life, to love and be loved."

 enligt George Sand - och jag tror att hon levde i den sentensen under hela sitt liv.Inga kommentarer: