söndag 28 september 2014

Förtätat och magiskt
Vy över Slussen år 1956 (lånad bild)

I förordet till Gösta Fribergs diktsamling "Elegi över en lördagskväll på Söder" (Bonniers förlag, 2000) skriver Nils-Aage Larsson om Fribergs diktning och ett ord som han använder sig av är "förtätningsmagi". Det fastnar jag för. Gösta Friberg skildrar människor och vyer på Stockholms söder med en alldeles speciell innerlighet och med ett djup som har många dimensioner.

Jag har inga rötter i Stockholm men en del av min släkt har hamnat här (som det är för så många andra- Stockholm har alltid varit ett nav för arbetstillfällen). När de kom till den stora staden fick de sina bostäder just på Söder. Maria Prästgårdsgata och Bellmansgatan är bekanta adresser för mig på brev som ofta skickades den gång det begav sig.

När jag var i Stockholm för två veckor sedan tog jag en lång promenad längs Hornsgatan och gick in i de där gamla gatorna och gränderna. Jag stannade till vid Maria Trappgränd och läste ett utdrag (som stod inristat på en plakett) ur dikten "Maria Trappgränd" av Gösta Friberg.

Lampans kväll; mässingskranens dropp;
gamla Köket, Maria Trappgränd.
Spårvagnen kvider och ylar vid Hornsgatans Puckel,-----
----
Och långt senare, när jag vågade mig uppför trapporna
till Hornsgatan: Varelser som strömmade förbi,
människor jag aldrig sett:

Framför mig      stiger de

från Spårvagnens    upplysta Hus

ner

på gatan.....
----

Maria Trappgränd ligger på Mariaberget och förbinder Söder Mälarstrand med Hornsgatan.

Vid Stockholms stora namnrevision1885 bestämdes namnet Maria Trappgränd, innan dess var namnet Trappgänden. 1679 omtalades den även som Trappe Stijgen och på 1700-talet förekom namnet Kyrkosteget, eftersom gränden når Hornsgatan mitt emot Maria Magdalena kyrka. (Källa: svenska wikipedia.)

Inga kommentarer: