söndag 8 augusti 2010

Vilhelm Ekelunds musa


det var hon.... Amelie Posse- på sidan 121 i den välskrivna biografin "En ande som hör jorden till" läser jag att Vilhelm Ekelund hade sett Amelie Posse på en gata i Lund våren 1904 (då var Amelie bara 20 år gammal)- enligt Ekelund hade hon betraktat honom uppmärksamt "och det gick som en solbölja genom mina nerver" . Eva Strömberg Krantz spekulerar lite kring dikten "En okänd" från diktsamlingen "In candidum"- att den skulle varit tillägnad just Amelie.

-

Fastän allting skiljer,

är ett band emellan oss;

kunde känna dig bland tusen:

det som outsägbart strålar

om dig- darrande och vita,

djupa stilla

genius vid ditt huvud!

-

Ekelund var dock en mycket intensiv och komplicerad man och Amelie var redan förälskad i Andreas Bjerre- hon drog sig försiktigt undan.

Inga kommentarer: